متون عمومي

شرایط  ثبت نام دانشگاه پیام نور واحد ارمنستان

شرایط عمومی ثبت نام

الف- سلامت جسمی و روانی

ب- نداشتن سو ء سابقه در کشور متبوع یا محل اقامت خود

ج- سپردن تعهد پرداخت شهریه

شرایط علمی ثبت نام

الف- داشتن مدارک قبولی ( بدون شرط معدل ) مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران در دوره تحصیلی بعدی ( مدارک داوطلبان جهت تایید به وزارت خانه مذکور ارسال خواهد شد)- تایید مدارک دانشگاههای خارج از ایران بر اساس تاییدیه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری صورت می گیرد.  

 

مدارک مورد نیاز:

·        تکمیل فرم ثبت نام .

·        تصویر آخرین مدرک تحصیلی .

·        تصویر گذرنامه.

·        4 قطعه عکس

·        کپی کارت ملی ( پشت و رو ).

·        تصویر تمام صفحات شناسنامه.

·        پرداخت 17 یورو جهت ثبت نام دانشجو.

·        ویزای یکساله کشور ارمنستان.